Menu

Nejnovější příspěvky

Nevolejte.cz
pro informaci nebo blokování nevyžádaných čísel je dobrá aplikace nevolejte.cz. Více na http://Nevojete.cz
PMTU a MSS – velikost packetů
Pokud se vám například některé web stránky nezobrazují a jiné ano a máte zároveň DSL přípojku, pak nastavení níže vyřeší problém s příliš velkými packety. [...]
SC – práva pro služby
Práva pro práci se službami můžeme nastavic nástrojem SC, který je standardně v systému. Jeho krátky, leč výstižný popis najdeme zde Případně se nám bude [...]
Visual Studio – signing assembly problem
When you want sing you application you can user any certificate for sign but in most time can occur problem in visual studio which cannot uset your [...]
C# App.config dll (or another exe) in application
Settings in App.config of DLL lib used if application   If you are using Settings (Default settings) in your library project you can setup settings [...]
log4net
Přidání console appenderu v kódu using log4net.Appender; using log4net.Config; using log4net.Core; using log4net.Layout; using log4net.Util; public static [...]
Rich text box apender
Občas se hodí zobrazovat logy do vlastního okna, pokud nechceme řešit cmd v aplikaci Froms. Podařilo se mi pro tuto situaci najít výborný log4net appender [...]
Argumenty
Pokud je potřeba zpracovat argumenty nějak inteligentně, existují různé knihovny. Níže je ale kus kódu, který řeší většinu problematiky. Už nevím, kde jsem [...]
Užitečné knihovny
Aktualizace aplikace – bits updater 
Užiteční pomocníci – kontrolky
Kontrolky, které usnadní práci.   MozBar Krypton Control Kit by Component Factory DockPanel Suite „Ribbon“ Style Controls Animation [...]