Menu

Rich text box apender

7.12.2016 - C#

Občas se hodí zobrazovat logy do vlastního okna, pokud nechceme řešit cmd v aplikaci Froms. Podařilo se mi pro tuto situaci najít výborný log4net appender pro richtextbox.