Menu

Přístup na heslo – .htaccess

28.3.2014 - Apache

Stránky apache
Generátor .htaccess

AuthType Digest
AuthName "tajne" -> nutné použít realm, abychom řekli serveru, co má hledat
AuthUserFile c:\hesla.txt
reguire valid-user # je možno nahredit třeba "user clovek"