Menu

Přesun uživatelského profilu z domeny do domeny

28.3.2014 - Windows

funguje jak na Win XP tak na Win 7

  1. pod adminem přesunout do nove domeny, restart
  2. přihlásit daného uživatele, aby se mu vytvořil profil
  3. odhlásit uživatele
  4. přihlásit admina
  5. V nově vytvořeném profilu na disku přiřadit plné práva novému uživateli a přiřadit mu vlastnictví!! (velmi důležitý krok)
  6. regedit klíč „_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList“
  7. najít SID nového účtu a v něm změnit cestu v „ProfileImagePath“
  8. restart pc
  9. přihlásit nového uživatele, zkontrolovat, jestli je vše na svém místě

Nebo se dá použít nástroj zde:

Free Script: User Profile Domain Migration with SetACL