Menu

FFmpeg

28.3.2014 - Nezařazené
otestované a zdá se že i stabilní verze

živý stream na wowzu

Ze souboru bez převodu

  • soubor musí být mp4 flash
  • ffmpeg-32b-ga548671.exe -re -i video.mp4 -vcodec copy -acodec copy -threads 0 -f flv rtmp://wowza_server_ip/MountPoint/Stream.sdp

Ze souboru s převodem

  • schroustá většinu běžných formátů
  • ffmpeg-32b-ga548671.exe -re -i "video.avi" -r 25 -codec:a libvo_aacenc -ac 2 -ar 48000 -b:a 96k -vsync 2 -map 0:v,0:a -map 0:a -vcodec libx264 -vprofile baseline -bufsize 2000k -minrate 500k -maxrate 500k -crf 22 -pix_fmt yuv420p -s 512x288 -aspect 16:9 -threads 0 -f flv rtmp://wowza_server_ip/MountPoint/Stream.sdp

Převod do flashe

  • přechroustá do flashe, který potom můžete streamovat již bez transkodování
  • trans do souboru
    ffmpeg-32b-ga548671.exe -re -i ct4-error2.mp4 -r 25 -codec:a libvo_aacenc -ac 2 -ar 48000 -b:a 96k -vsync 2 -map 0:v,0:a -map 0:a -vcodec libx264 -vprofile baseline -bufsize 2000k -minrate 500k -maxrate 500k -crf 22 -pix_fmt yuv420p -s 512x288 -aspect 16:9 -threads 0 -f flv err.flv

sdgfgfds

Generování šumu

Barevný

ffmpeg -f rawvideo -video_size 1280×720 -pixel_format yuv420p -framerate 25 -i /dev/urandom -ar 48000 -ac 2 -f s16le -i /dev/urandom -codec:a copy -t 5 output.mkv

Černobílý

ffmpeg -f rawvideo -video_size 1280×720 -pixel_format yuv420p -framerate 25 \
-i /dev/urandom -ar 48000 -ac 2 -f s16le -i /dev/urandom -codec:a copy \
-t 5 -vf hue=s=0 output.mkv